PERKENALAN BAHASA JAWA

BAHASA JAWA

Assalamualaikum wr.wb sugeng enjing para siswa ingkang sutresna, dinten punika pepanggihan ingkang kaping pisan. Saderengipun piwulangan dipunwiwiti ibu badhe nepangaken

Nami ibu Susi Mardikawati ing piwulangan ajaran 2020/2021 samangke mucal Bahasa Jawa kelas7A,B,C,D,E,F,G,H sarta K.

Mugi mugi kanthi piwulangan menika anak-anak tambah remen sinau Bahasa Jawa.

Wassalamualaikum wr. wb

Susi Mardikawati